Har du spørgsmål til handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, 
er du velkommen til at kontakte mig.

Dan Kobberup
handelschef
Mail: dk@slet-dette.frederik.nu
Telefon: 25 27 12 26

Tordenskjoldsgade 2
9900 Frederikshavn
Mail: info@slet-dette.frederik.nu
Telefon: 25 27 12 26

Kontorets åbningstider:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00

CVR.NR.: 24 98 67 72

FREDERIK har over 175 medlemmer
Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK repræsenterer over 175 medlemmer indenfor primært detailhandel, service og liberale erhverv. 

Vi arbejder for, at Frederikshavn fastholder sin position som Nordjyllands mest levende og spændende handelsby.

FREDERIK er ikke offentligt støttet og har kontor sammen hos NORDJYSKE Medier i Tordenskjoldsgade 2. 

FREDERIK sørger bl.a. for:

  • Markedsføring af handelsbyen Frederikshavn i egen avis, hjemmeside og andre medier.
  • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter, kampagner og større events i tilknytning til handelslivet.
  • Administration af det elektroniske gavekort, som kan anvendes 95 forskellige steder i Frederikshavn.
  • Den overordnede kontakt til offentlige myndigheder.
  • Et øget samarbejde mellem turisme, erhverv, kultur og handel for at opnå synergieffekt og afledt omsætning.
  • Administration af gågadens udstillings- og udeserverings arealer.

Går det godt for de fleste, går det godt for dig.
Som medlem optages enhver handels- og erhvervsdrivende person eller virksomhed, pengeinstitut, forening, uddannelsesinstitution eller faglig institution. 
FREDERIK arbejde for at sætte Frederikshavn på landkortet ved blandt andet at lave nogle spændende aktiviteter. 

FREDERIKs bestyrelse 2020/21

Fra venstre

Niels Bro, Formand (på valg i 2021)
Søren Brogaard, Næstformand, Friskopevent.dk (på valg i 2022) 
Lars Dannervig, Kasserer, Herman Bang/ Empire (på valg i 2021) - fmd. juleudvalg
Klaus Johansen, Sekretær, Mr. Klaus Johansen (på valg i 2022)

fra venstre

Peer Buch Sørensen, Knud E, She og Deres Collection (på valg i 2021) 
Casper Høgsted, Lyd&Billede Specialisten, B&O, Löewe Galleri (på valg i 2021)
Kasper Kristensen,
Intersport (på valg i 2022)
Claus Bøje Pedersen, Føtex (på valg i 2022)

Fra Venstre:
Suppleant, Jeanette Mogensbæk,
 Wagner/ Bonnesen
Suppleant, Anne-Mette Secher, Nordjyske Bank
Repræsentant fra Nordjyske Medier, områdechef Lars Chr. Slinger
Repræsentant fra Turisthus Nord, hotelchef Hotel Frederikshavn, Søren Mejlvang


MØDEPLAN 2020/21
FREDERIKs bestyrelses- og medlemsmøder

Torsdag d. 5. marts kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 23. april kl. 14-00 – 14.00 Strategimødedøgn: torsdag/ fredag (UDSAT-Covid19)
Ekstra møder med afstand CV19: d. 7/5 + 25/5

Torsdag d. 25. juni kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 13. august kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 10. september kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 8. oktober kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 21. oktober kl. 09.00 til 22. oktober kl. 09.00 (strategimøde)

Onsdag d. 4. november kl. 08.30 – 10.00 Medlemsmøde: ”Julekickoff & stempelkampagne”
Torsdag d. 19. november kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde: Julen 2020 og åbningstider 2021 mv.

Torsdag d. 14. januar kl. 08.00 – 10.00 Bestyrelsesmøde: Budget og aktivitetsplan 2021
Torsdag d. 4. februar kl. 17.00 – 22.00 Generalforsamling: Formøde med regnskab kl. 17-18


Medlems- og netværksmøder onsdage fra kl. 08.30-09.30
På møderne drøftes veloverståede og kommende aktiviteter samt kampagner og orientering om gågadeprojektet "fra gågade til samlingsgade".

Møderne afholdes på Café Empire eller hos et medlem d.:
5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 10/6, 8/7, 12/8, 9/9, 7/10, 4/11 og 2/12.

Se mere på vores interne Facebookgruppe - klik her!

FREDERIK deltager i Turisthus Nords Destinationsmøder for at styrke samarbejdet – se begivenheder på Facebook.