FREDERIK´s uddannelseslegat

(Legatfonden er opløst per 01.01.24)

Legatets formål er at yde økonomisk hjælp til unge, der ønsker at dygtiggøre sig indenfor handelsfagene gennem videreuddannelse i ind- eller udland. Det er fortrinsvis for personer der er født eller haft sin skolegang i Frederikshavn Kommune.


Din ansøgning skal som minimum give oplysning om din identitet, skolegang og øvrig uddannelse, herunder om, hvor du er udlært samt om, hvortil det søgte legat agtes anvendt.

Ansøgning om tildeling af et legat sendes til Spar Nord, Danmarksgade 48 , 9900 Frederikshavn, att. Ole Andersen eller ola@slet-dette.sparnord.dk senest d. 1. juni.